OBS!! Ändrade rutiner vid felanmälningar och kundbesök