Västra Hamnen

Västra Hamnen i Malmö är en ny stadsdel som har blivit en attraktiv plats att bo och leva i, men också en internationell symbol för hållbar stadsutveckling. Området Fullriggaren är en del av Västra Hamnen, och en plats som knyter an innerstaden med vattnet och blir en central plats för kommunikationer och service. När Fullriggaren är färdigställt 2012, kommer den att bestå av cirka 600 bostäder i blandad upplåtelseform, butiker, en förskola och 6000 kvadratmeter kontor. 

Derome Fastighet har byggt  31 hyresrätter i kvarteret Skonaren 2 på Einar Hansens esplanad/Skonarens gränd

Gör en intresseanmälan till vår lägenhetskö