Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • Var hittar jag det fyrsiffriga lägenhetsnummer som bl.a. krävs vid adressändring?

 • Lägenhetsnumret återfinns på hyreskontraktet (fyrsiffrigt) om kontraktet är från 2010 eller senare, om din lägenhet har ingång från trapphus och ibland även loftgång. Numret kan du även finna på lappen över er hyresgäster som sitter i trapphustavlan . Lägenhetsnumret används för att lokalisera vilken lägenhet som avses i en fastighet med trapphus, där gatuadressen är samma för flera bostäder. Har lägenheten en egen specifik adress behövs inget lägenhetsnummer, men nummer 1001 kan användas.

 • Kan jag byta lägenhet inom Derome Fastighets bestånd?

 • När du har bott i din lägenhet i mer än ett och halvt år har du möjlighet att söka ny lägenhet hos Derome Förvaltning. För att kunna söka ny lägenhet måste du vara anmäld i vårt kösystem.  När ett kontrakt skrivs, raderas du från kön och kan registrera dig på nytt igen ca en vecka efter kontraktets upprättande. Som vår hyresgäst har du extrapoäng  i kön (kontakta hyresavdelningen för att lägga till poängen).  

 • Jag har kontrakt på en lägenhet from 1 juni. 1 juni är en lördag. När får jag flytta in?

 • Enligt Hyreslagen får du flytta in i din lägenhet efter kl 12.00 den första vardagendagen i den månad som ditt kontrakt gäller från. Om den första i månaden är en lördag, söndag eller annan helgdag så får du flytta in efter kl 12.00 första vardagen efter helgen. Det innebär att du har rätt att flytta in på måndagen den 3 juni kl 12.00.

 • Får jag hyra ut min lägenhet i 2:a hand?

 • Ja, om du har bott i lägenheten mer än 1½ år och anledningen uppfyller hyreslagens kriterier. Tänk på att du måste ha fått vårt godkännande innan andrahandshyresgästen  flyttar in.  Olovlig andrahanduthyrning är skäl för vräkning.

  Läs mer om andrahand
  Hämta andrahandansökan

 • Hur lång är uppsägningstiden på min lägenhet?

 • Uppsägningstiden är 3 kalendermånader. Säger du upp din lägehet innan t.ex. 31 januari upphör ditt kontrakt att gälla 30 april. Vi godkänner även uppsägning per 15:e i månaden om uppsägningen inkommit innan den 15:e.

 • Hur gör jag för att säga upp min lägenhet?

 • Om du behöver säga upp din lägenhet ringer du till oss på kontoret alternativt skriver ut en uppsägningsblankett för uppsägning och skickar in till oss.

 •  Är det tillåtet att grilla på sin balkong eller uteplats?

 • Grillning med öppen eld, kol eller gasol är inte tillåtet på balkonger eller i anslutning till huset på grund av brandrisk, men också med anledning av att röken kan ge obehag. Du får använda elgrill om det kan ske utan att os tränger in i grannars lägenheter. Till flera av våra fastigheter finns särskilt anvisade grillplatser där du som hyresgäst givetvis får grilla. Eftersom eldning i s.k. eldkorgar kan jämnställas med en öppen eld, är dessa inte tillåtna. 

 • När ska hyran betalas?

 • Hyran betalas alltid i förskott, sista vardagen i månaden före. T.ex. hyran för juni betalas 31 maj föutsatt att det är en vardag.

 • När kommer hyresavin?

 • Derome Fastighet har kvartalsavisering vilket innebär att vi skickar tre avier åt gången. Dessa går ut i mars, juni, september och december. I december får du t.ex. avier för januari-mars.

 • Hur gör jag om jag har tappat min avi?

 • Om du betalar via Internet  loggar du in på Mina sidor. Där klickar du på fliken Min hyra och kan se vilka fakturor som är obetalda, välj den faktura som har närmaste förfallodatum och klicka på detaljer. Där kan du se det OCR-nummer som ska uppges vid betalning.
  Du kan också ringa oss, så hjälper vi dig att ta fram ditt OCR-nummer eller skickar vi en ny avi till dig.

 • Får jag sätta upp parabol, antenn och balkonglådor?

 • Som hyresvärd ansvarar vi för säkerheten utanför din lägenhet.  Därför vill vi uppmärksamma dig på att du inte får sätta upp paraboler, antenner, blomlådor eller andra saker utanför din balkong eller på fasaden,  då dessa kan orsaka skada om de trillar ner. Det är för allas säkerhet som vi måste ha dessa restriktioner och vi hoppas att du har förståelse för detta.