Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här!

 • När sätter ni igång värmen i min lägenhet?

 • Då våra fastigheter skiljer sig mycket åt och förutsättningarna är olika, kan värmen sättas igång vid olika temperaturer, men som ett riktmärke brukar det ske när utetemperaturen ligger mellan 10 och 15. 

 • Hur gör jag för att kontrollera temperaturen i lägenheten på "rätt" sätt?

 • Om en anmälan har inkommit till oss gällande att det är kallt i en lägenhet, mäter vi enligt den norm som finns i branschen, vilket innebär att temperaturen ska mätas på en meters höjd från golvet, en meter från yttervägg. 

 • Det har varit kallt ute i flera timmar, men elementet är inte varmt. Varför?

 • Det kan ta ett tag då flera fastigheter kan vara anslutna till undercentralen som skickar ut det varma vattnet som ska värma elementet. Om din lägenhet ligger långt bort kan det dröja ett litet tag innan det varma vattnet når ut till ditt element.

 • Är det okej att stänga ventilen vid fönstret?

 • Flera av våra hus ventileras genom självdrag och även om det är kallt ute och det drar från ventilen ska den inte stängas helt eller tätas igen. Luften som kommer in , ofta via en ventil vid fönstret, ska hjälpa till att sprida värmen från elementet till hela rummet.

 • Varför är elementet svalt nertill samtidigt som det är varmt upptill?

 • I ett vattenburet värmesystem är elementen fyllda med vatten som cirkulerar. Det varma vattnet leds in i elementets övre del för att avge värme när det leds ner genom elementet. När vattnet når elementets nedre del har mycket av värmen i vattnet försvunnit ut i rummet och är därför kallare innan det leds ut ur elementet.

 • Det är kallt ute men mitt element är ändå svalt?

 • Element har en termostat som ska vara inställd på den temperar som önskas i rummet. Termostaten slår av när temperaturen i rummet har kommit upp till den förinställda temperaturen. När temperaturen i rummet sjunker, känner termostaten av det och slår på elementet igen.

 • Vad gör jag om elementet inte ger värme trots att det är kallt i rummet?

 • Innan en felanmälan görs, vill vi att du kontrollerar att möbler och gardiner inte är allt för nära elementen. Värmen blir då ”instängd” vid elementet och termostaten slår av elementet eftersom den känner den högre temperaturen, trots att det är kallt i övriga rummet.

  Om värmen inte infinner sig trots ovan åtgärd, görs en felanmälan.